Vlindervoegen

Elke maand lichten we een ander duurzaam detail uit van een van onze projecten. Deze keer: de vlindervoegen. Een duurzaamheidsmaatregel die hernieuwd in de aandacht komt. Bij het project Poortgebouw Noord op landgoed Wickevoort hebben we vlindervoegen geïntegreerd.

Insecten zijn belangrijk voor het natuurlijk evenwicht. Ze eten plaaginsecten en zijn zelf weer voedsel voor bijvoorbeeld vogels en vleermuizen. Vlinders vormen een belangrijke schakel in de voedselketen, ook voor de mens: zij zorgen o.a. voor de kruisbestuiving van bloemen, groenten en fruit. Maar de habitat van vlinders en bijen wordt steeds kleiner, zij hebben meer nest- en schuilplekken nodig.

De schil van gebouwen kunnen een belangrijke rol spelen voor het herstel van de sterk afgenomen insectenpopulatie. Vooral bij nieuwbouw zijn er weinig geschikte plekken voor insecten doordat gebouwen tegenwoordig hermetich worden afgesloten in verband met warmte isolatie waardoor er niet voldoende schuil en nestelmogelijkheden meer zijn. Daarom hebben we in het ontwerp voor Poortgebouw Noord open stootvoegen, de zogeheten vlindervoegen, toegevoegd aan het metselwerk. Hierin kunnen kleine insecten zoals vlinders, maar ook spinnen, een plek vinden.

De vlindervoegen zijn op de zuid oost- en zuid westgevels aangebracht, over de onderste twee meter boven maaiveld. Daarnaast hebben we ook in de gevel van Poortgebouw Noord vleermuiskasten en vogelkasten voor zwaluwen en uilen geplaatst. Zo verhogen we de biodiversiteit en maken we een groenere leefomgeving voor mens en dier.