Duurzame mortel

Het detail van deze maand: een duurzame variant van mortel. Aan de hand van twee van onze projecten laten we zien hoe een andere keuze materiaal effect heeft op natuurinclusiviteit en circulariteit.

Op Landgoed Wickevoort ontwerpen we een aantal woongebouwen en bruggen. Ook ontwerpen we de muur die het landgoed omheind. Bij de muur hebben we gebruik gemaakt van een speciale kalkmortel. Door het gebruik van dit type mortel kunnen de stenen in de toekomst hergebruikt worden. Dit materiaal maakt het ook mogelijk dat muurplanten zich hier kunnen nestelen. Voor de dieren zitten er speciale bee-bricks en vlindervoegen in de muur.

Bij ons project Typisch Tuinstad in de Reimerswaalbuurt te Amsterdam maken we ook gebruik van deze kalkmortel. De bakstenen zijn bij dit project dus ook herbruikbaar. We passen bij dit project waar mogelijk gerecyclede en biobased materialen toe. Via spandraden kunnen klimplanten omhoog groeien langs de gevels. De planten vormen, samen met de nestkasten, een biotoop voor kleine vogels, insecten en vleermuizen. De groene gevels zorgen daarnaast voor het infiltreren van regenwater, tegengaan van hittestress en voor de opname van stikstof en CO2. Belangrijke ontwerpthema’s en opgaven voor Amsterdam.

Beide projecten zijn nu in aanbouw. Ontdek hoe we verder de ontwerpen natuurinclusief maken: lees bij de projecten meer over de projecten op Landgoed Wickevoort en voor Typisch Tuinstad.