Definitief ontwerp Lootsstraat

In opdracht van corporatie De Alliantie maakt M3H op dit moment een definitief ontwerp voor de kop van een bouwblok aan de Lootsstraat in Amsterdam Oud West. Het programma bestaat uit 33 compacte woningen. De opgave is een vervolg op onze studie naar de compacte stadswoning. Daarin deden we onderzoek naar de mogelijkheden om kleine stadsappartementen slimmer, energiezuiniger en goedkoper te bouwen met behoud van wooncomfort en ruimtelijke en bouwkundige kwaliteit. De gevel is een eigentijdse vertaling van de oorspronkelijke architectuur van de 19e-eeuwse ring. De bestaande gevel was bijna symmetrisch maar had een subtiele tweedeling, de linkerhelft was net iets anders ontworpen dan de rechterhelft. Deze lichte asymmetrie in de gevel ontstaat ook nu weer doordat het programma is opgesplitst in 15 zorgwoningen en 18 kleine zelfstandige appartementen. De nieuwe gevel is eenvoudig van opbouw maar door te spelen met een subtiel reliëf van iets uitstekende en iets terug liggende kozijnen ontstaat een interessante ritmiek. Ook het oorspronkelijke spel van symmetrie en asymmetrie komt terug in de nieuwe gevel. De opgave past perfect in de reeks stadsvernieuwingsprojecten, de zogenaamde stadsreparaties, die door M3H zijn of worden gerealiseerd.