Nieuw Leven in Schuttersbosch te gast bij het Woonbedrijf tijdens de DDW 2016

Het transformatieplan van de bestaande houten huisjes in Schuttersbosch naar nieuwe ‘groeiwoningen’ dat we samen met Jochem Heijmans ontwikkelen wordt door het Woonbedrijf gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week. Met als titel ‘De Social Design Straat’ laat het Woonbedrijf zien zien hoe samenwerking tussen ontwerpers en bewoners zorgt voor samenhang en ‘buurttrots’. En hoe er met social design gewerkt wordt aan oplossingen voor meer veiligheid, duurzaamheid, de effecten van ouder worden in je eigen wijk. Het opbouwen en heropbouwen van de buurt start al in de initiatieffase van het project. Gezamenlijk bouwen aan buurt en huis.

Website Woonbedrijf Eindhoven

Film Nieuw leven in Schuttersbosch