Woonhof Waterrijk Eindhoven

In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling en BS&P Vastgoed BV maakte M3H architecten een ontwerp voor een van de ‘stedelijke kamers’ in het Eindhovense Waterrijk. Het stedenbouwkundig plan voor dit gebied is van Architectuurstudio Herman Hertzberger en Juurlink + Geluk Stedenbouw en Landschap. M3H maakte een ontwerp voor 57 woningen rondom een hof en 12 woningen aan de parkrand. Hoofdopzet van het verkavelingsvoorstel is een rechthoekig hof, schuin doorsneden door de hoofdontsluitingsweg Waterlinie. Rondom het hof staan 57 woningen met wisselende beukbreedtes (variërend van 5,10m tot 6,00m) in drie bouwlagen. In de architectuur is gezocht naar een balans tussen de collectiviteit van het hof versus de herkenbaarheid van de individuele woning. De zware bakstenen gevels vormen kaders met diepe negges waarbinnen houten gevelbetimmering wordt toegepast. Naast de beukmaat kunnen de bewoners ook kiezen uit een aantal opties aan de voor- en achterzijde van de woning zoals uitbouwen, erkers, bloemkozijnen, (franse) balkons, verschillende raamindelingen en de kleur van de houten gevelbetimmering. De parkeerplaatsen zijn op één plek samengevoegd, zodat de overige delen van de hoven autovrij zijn en een prettige verblijfsplek bieden met veilige speelruimte voor kinderen.

> Woonhof Waterrijk Eindhoven