Update Typisch Tuinstad

Afgelopen maand namen we een kijkje bij de bouw van ons project Typisch Tuinstad. Hier komen twee natuurinclusieve blokken met groene binnentuinen. We ontwerpen 187 woningen in Amsterdam Nieuw-West.

Ons ontwerp is een ode aan het gedachtegoed van de tuinstad: veel groen in de openbare ruimte en voor de woningen. Langs een deel van de gevels staan bijvoorbeeld klimplanten die via spandraden omhoog groeien. Beplantingen en nestkasten vormen een biotoop voor kleine vogels, insecten en vleermuizen. De groene gevels zorgen voor het afvangen van fijnstof, reduceren van zoninstraling, infiltreren van regenwater, tegengaan van hittestress en voor de opname van stikstof en CO2.

De bouwblokken worden bijzonder duurzaam en comfortabel! Ze voldoen zowel aan de Amsterdamse BENG eisen als aan een EPC van -0,18. Bij normaal gebruik hebben bewoners lage energielasten. Om dit voor elkaar te krijgen is er goed nagedacht over de isolatie, luchtdichtheid, installaties en zelfs over de oriëntatie ten opzichte van de zon.

Bewoners kunnen straks elkaar ontmoeten in de groene binnentuinen. De binnentuinen bevinden zich op het dak van de halfverdiepte parkeergarage, waar plek is voor zo’n 70 auto’s. Minder eigen auto’s en meer fietsen; dat zijn uitgangspunten die het plan ondersteunt. Met een systeem van deelmobiliteit gaan we de keuze voor het juiste vervoermiddel vergemakkelijken.

Er komen ook andere plekken voor ontmoeting in de twee gebouwen. In de plint van het stedelijke blok aan de Osdorperban komen een Huis van de Buurt, ruimte voor de Stichting Studiezalen en een kleine plantenmarkt. Daarnaast komt er een korte passage waar buurtbewoners activiteiten kunnen organiseren zoals een markt, lezing of optreden.

Voor de twee blokken in de Reimerswaalbuurt, blok 4 en 5, werd het plan ontworpen door de ontwikkelcombinatie Vink Bouw – Vireo Vastgoed – Hendriks CPO, DS Landschapsarchitecten en M3H. De oplevering staat gepland voor zomer 2024.