Nestelkasten in de gevel

Elke maand lichten we een duurzaam detail uit. Deze keer: de biodiverse gebouwen op het landgoed Wickevoort.

Aan de rand van de Haarlemmermeerpolder ontwerpt M3H drie gebouwen op het landgoed Wickevoort. Het eerste deel, poortgebouw 1, is bijna voltooid. Alle woningen van Poortgebouw 1 staan in het zorgvuldig aangelegde landschap van het landgoed. De bestaande en nieuwe grassen, bomen en planten zorgen voor aangename en diverse biotoop voor een veelzijdige flora en fauna.

Daarnaast zijn in de gebouwen nestelvoorzieningen geplaatst voor vleermuizen, gierzwaluwen, mussen, bijen en insecten. Er is zelfs een kast voor een kerkuil. De nestkasten zijn geïntegreerd in de robuuste architectuur van de gebouwen die zich voegen in het landschap van het landgoed.